Öğretim nedir?

Öğretim, belirli bir konuda bilgi, beceri veya davranışları öğretmek için yapılan planlı ve amaca yönelik bir öğrenme sürecidir. Öğretim, öğretmenin öğrencilere ders planlarını sunması, öğrenme materyallerini sağlaması ve öğrenme sürecini yönetmesiyle gerçekleştirilir.

Öğretim süreci, öğretmenin öğrencilerin öğrenme ihtiyaçlarını belirlemesini, hedefleri belirlemesini ve öğrenme aktivitelerini planlamasını içerir. Öğretim materyalleri, öğrencilerin öğrenme stillerine ve öğrenme hedeflerine uygun olarak seçilir. Öğretmen, öğrencilerin öğrenme sürecini yönetir ve öğrencilere geri bildirimler sağlayarak öğrenme sürecini izler.

Öğretim, sınıf ortamında yapılabileceği gibi, çevrimiçi veya uzaktan öğrenme ortamlarında da gerçekleştirilebilir. Öğretim, öğrencilerin bilgiyi anlamalarına, uygulamalarına ve kendi kendilerine öğrenmelerini teşvik ederek öğrenmelerine yardımcı olur.