Kategori: Bilgisayar Bilimi

IDE nedir?

IDE, Integrated Development Environment (Tümleşik Geliştirme Ortamı) teriminin kısaltmasıdır. Bu, bir yazılım geliştirme sürecinde kullanılan bir yazılım aracıdır. IDE, birçok geliştirme aracını tek bir arayüzde birleştirir ve yazılım geliştiricilere kod yazmak, test etmek ve hata ayıklamak için bir dizi araç ve hizmet sunar. Bir IDE, genellikle metin editörü, kod tamamlama özellikleri, derleyici, hata ayıklama araçları, […]