9. Sınıf Matematik konuları

9. Sınıf Matematik Konuları 1. Dönem

9. sınıfa giden öğrencileri birinci dönemde aşağıdaki matematik konularından sorumludur.

 1. Mantık
  1. Önerme
  2. Bileşik Önerme
  3. Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme
  4. Her ve Bazı Niceleyicileri
  5. Tanım, Aksiyom, Teorem ve İspat Kavramları
 2. Kümeler
  1. Kümelerde Temel Kavramlar
  2. Alt Küme
  3. İki Kümenin Eşitliği
  4. Kümelerde İşlemler
  5. Kümelerde Birleşim, Kesişim, Fark ve Tümleme
  6. Küme İşlemleri ile Problem Çözümü
  7. İki Kümenin Kartezyen Çarpımı
 3. Denklemler ve Eşitsizlikler
  1. Sayı Kümeleri
  2. Bölünebilme Kuralları
  3. EBOB EKOK
  4. Gerçek Hayatta Periyodik Olarak Tekrar Eden Durumlar

9. Sınıf Matematik Konuları 1. Dönem

9. sınıfa giden öğrenciler ikinci dönemde aşağıdaki matematik konularından sorumludur.

 1. Denklemler ve Eşitsizlikler
  1. Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler
  2. Gerçek Sayılar Kümesinde Aralık Kavramı
  3. Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenleri Denklemler ve Eşitsizlikler
  4. Mutlak Değer İçeren Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenleri Denklemler ve Eşitsizlikler
  5. Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler
  6. Üslü İfadeler ve Denklemler
  7. Köklü İfadeler ve Denklemler
  8. Oran ve Orantı
  9. Denklemler ve Eşitsizlikler ile ilgili Problemler
 2. Üçgenler
  1. Üçgende Açı
  2. Üçgende Açı Kenar Bağıntısı
  3. Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik
  4. Üçgende İç ve Dış Açıortay
  5. Üçgende Kenarortay
  6. Üçgende Kenar Orta Dikmeleri
  7. Dik Üçgen ve Trigonometri
  8. Üçgenin Alanı
 3. Veri
  1. Merkezi Eğilim ve Yayılım Ölçüleri
  2. Verilerin Grafikle Gösterilmesi