Eğitim koçluğu nedir?

Eğitim koçluğu, öğrenme ve kişisel gelişim hedeflerine ulaşmak için bireylere rehberlik etmek amacıyla kullanılan bir öğrenme stratejisidir. Eğitim koçluğu, bir öğrencinin belirli bir konuda başarılı olmak için ihtiyaç duyduğu becerileri, bilgiyi ve motivasyonu sağlamak için kişisel bir koçla çalışmayı içerir. Bu süreç, öğrencinin güçlü yönlerini keşfetmesine, hedeflerini belirlemesine, engelleri tanımasına ve bunları aşmasına yardımcı olur.

Eğitim koçluğu, öğrencilerin öğrenme stillerine, beceri seviyelerine ve ihtiyaçlarına uygun olarak özelleştirilebilir. Koç, öğrencilerin öğrenme süreçlerinde onlara destek olmak için bir dizi strateji, araç ve kaynak kullanabilir.

Eğitim koçluğu, öğrencilerin özgüvenlerini artırır, kendi kendilerine öğrenmelerini teşvik eder ve başarılarını artırmalarına yardımcı olur.

Online özel derse dair…

Online özel ders, internet aracılığıyla öğrencilerin bireysel öğrenme deneyimi sunan bir eğitim yöntemidir. Özellikle öğrencilerin coğrafi konumlarına bağlı kalmadan, istedikleri her yerden eğitim almalarına olanak sağlar. Online özel dersin önemi, şu şekilde sıralanabilir:

 1. Erişilebilirliği Arttırır: Online özel ders, öğrencilerin coğrafi konumlarına bağlı kalmadan eğitim almalarına olanak tanır. Bu, öğrencilerin farklı bölgelerdeki öğretmenlerle çalışmalarına ve öğretmenlerin de farklı coğrafi konumlardaki öğrencilerle çalışmalarına olanak sağlar. Ayrıca, öğrencilerin internete erişebilecekleri her yerde öğrenmelerine olanak tanır.
 2. Esnekliği Arttırır: Online özel ders, öğrencilerin eğitimlerini kendi programlarına uygun bir şekilde ayarlamalarına olanak tanır. Öğrenciler, dersleri öğretmenleriyle karşılıklı olarak belirleyerek, çalışma saatlerine uygun bir şekilde derslere katılabilirler. Bu, öğrencilerin iş, spor veya diğer faaliyetlerine de zaman ayırmalarına olanak sağlar.
 3. Yenilikçi Teknolojiler Kullanır: Online özel ders, öğrencilerin öğrenme sürecinde farklı teknolojik araçları kullanmalarına olanak tanır. Öğretmenler, öğrencilerin öğrenme sürecinde daha etkili bir şekilde kullanabilecekleri interaktif araçlar, videolar, animasyonlar ve diğer materyaller sağlayabilirler. Bu, öğrencilerin öğrenme sürecinde daha etkili ve ilgi çekici bir deneyim yaşamalarına olanak tanır.
 4. Daha Uygun Fiyatlıdır: Online özel ders, öğrencilere daha uygun fiyatlarla öğrenme deneyimi sunar. Öğrenciler, geleneksel özel derslerden daha düşük fiyatlara online dersler alabilirler. Ayrıca, öğrencilerin seyahat etmesine gerek olmadığından, seyahat masraflarından da tasarruf sağlarlar.
 5. Öğretmenler İçin de Faydalıdır: Online özel ders, öğretmenler için de faydalıdır. Öğretmenler, öğrencilerin farklı coğrafi konumlardan gelmelerine rağmen, öğrencilerle birebir çalışma fırsatı bulurlar. Ayrıca, öğretmenlerin internet üzerinden daha fazla öğrenciye ulaşma

9. Sınıf Matematik konuları

9. Sınıf Matematik Konuları 1. Dönem

9. sınıfa giden öğrencileri birinci dönemde aşağıdaki matematik konularından sorumludur.

 1. Mantık
  1. Önerme
  2. Bileşik Önerme
  3. Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme
  4. Her ve Bazı Niceleyicileri
  5. Tanım, Aksiyom, Teorem ve İspat Kavramları
 2. Kümeler
  1. Kümelerde Temel Kavramlar
  2. Alt Küme
  3. İki Kümenin Eşitliği
  4. Kümelerde İşlemler
  5. Kümelerde Birleşim, Kesişim, Fark ve Tümleme
  6. Küme İşlemleri ile Problem Çözümü
  7. İki Kümenin Kartezyen Çarpımı
 3. Denklemler ve Eşitsizlikler
  1. Sayı Kümeleri
  2. Bölünebilme Kuralları
  3. EBOB EKOK
  4. Gerçek Hayatta Periyodik Olarak Tekrar Eden Durumlar

9. Sınıf Matematik Konuları 1. Dönem

9. sınıfa giden öğrenciler ikinci dönemde aşağıdaki matematik konularından sorumludur.

 1. Denklemler ve Eşitsizlikler
  1. Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler
  2. Gerçek Sayılar Kümesinde Aralık Kavramı
  3. Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenleri Denklemler ve Eşitsizlikler
  4. Mutlak Değer İçeren Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenleri Denklemler ve Eşitsizlikler
  5. Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler
  6. Üslü İfadeler ve Denklemler
  7. Köklü İfadeler ve Denklemler
  8. Oran ve Orantı
  9. Denklemler ve Eşitsizlikler ile ilgili Problemler
 2. Üçgenler
  1. Üçgende Açı
  2. Üçgende Açı Kenar Bağıntısı
  3. Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik
  4. Üçgende İç ve Dış Açıortay
  5. Üçgende Kenarortay
  6. Üçgende Kenar Orta Dikmeleri
  7. Dik Üçgen ve Trigonometri
  8. Üçgenin Alanı
 3. Veri
  1. Merkezi Eğilim ve Yayılım Ölçüleri
  2. Verilerin Grafikle Gösterilmesi